آئین نامه ضوابط و نحوه تاسیس نمایندگی موسسه مقاومسازی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

به نام خدا

این آئین نامه به منظور تشكيل شاخه دانشجويي موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در مؤسسات آموزش عالي ، اعم از دولتي و غيردولتي كه داراي رشته معماری ، عمران ويا رشته هاي مرتبط با مقاوم سازی و مدیریت بحران هستند ، تدوين شده و اصول حاكم بر آيين نامه مطابق با اساسنامه مصوب بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار و تفاهم نامه فی مابین موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و بیناد بین المللی امداد و نجات ایثار مي باشد. هرگونه اصلاح در اين آيين نامه با تصويب شورای بنیاد خواهد بود.

بخش نخست: تعاریف:

در اين آيين نامه برخي از اسامي به شرح زير به اختصار به كار برده شده است.

1-1- سازمان مرکزی : در این آیین نامه موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار به اختصار مرکز نامیده می شود. سازمان مرکزی به سازمان مرکز در تهران که محل اجتماع اعضای شورای مدیریت می باشد اطلاق می گردد.

1-2- مؤسسه : مؤسسه آموزش عالي محل تشكيل شاخه دانشجويي ، اعم از دولتي يا غير دولتي.

1-3- شاخه دانشجويي : شاخه دانشجويي موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران كه مانند مرکز يك تشكل علمي و غير سياسي است .که در اساسنامه مرکز دفتر علمی عنوان گردیده است.

1-4- مشاور : عضو هيئت علمي مؤسسه كه عضو مرکز نيز می باشد.

1-5- دوره: هر دوره زمانی شامل 3 ماه فعالیت شاخه دانشجویی را گویند. هر سال برابر 4 دوره فعالیت می باشد.

بخش دوم: شرايط تشكيل:

براي تشكيل شاخه دانشجويي در هر مؤسسه لازم است شرايط زير برقرار باشد:

2-1- حضور حداقل 3 عضو دانشجويي و حداکثر اعضاي دانشجويي مي تواند 5 نفر باشد.

2-2- اعلام آمادگي حداقل 3عضو دانشجويي براي تشكيل شاخه دانشجويي.

2-3- پذيرش مسؤوليت مشاوره و نمايندگي شاخه دانشجويي از طرف يكي از اعضاي هيئت علمي مؤسسه كه عضو پیوسته مرکز باشد.

تبصره 1: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با تکمیل نمودن فرم اعضای هیئت علمی به عنوان اعضای پیوسته مرکز شناخته می شوند.

2-4- حضور حداقل 2 عضو هیئت علمی در شاخه دانشجویی كه عضو پيوسته مرکز باشند.

2-5- دریافت موافقت اصولی و قطعی و تكميل فرم درخواست تشكيل شاخه دانشجويي و ارسال آن به سازمان مرکزی و تصويب آن در شورای مدیریت مرکز.

2-6- در هر مؤسسه فقط يك شاخه دانشجويي مي تواند تشكيل شود.

بخش سوم: اركان آيين نامه شاخه دانشجويي موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

3-1-1- شوراي شاخه دانشجويي مركب از 3 الی 5 نفر می باشد كه اعضاي آن را سازمان مرکزی از بين اعضاي فعال شاخه دانشجويي براي مدت یک سال به صورت 4 دوره 3 ماهه انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است.

3-1-2- حکم نخستین شورای شاخه برای دو دوره معادل یک ترم تحصیلی صادر می گردد. در صورت رضایت سازمان مرکزی و یا شاخه استانی(نمایندگی استان) به عنوان ناظر سازمان مرکزی و عدم تخلف شاخه دانشجویی، تمدید حکم جهت دوره های بعدی انجام می گیرد.

3-2- 1- مجمع سالانه دانشجويان عضو مرکز در مؤسسه، سالي يك بار و براي ارايه گزارش از فعاليت هاي صورت گرفته و برنامه هاي پيش روي شاخه و انتخاب اعضاي شوراي شاخه دانشجويي تشكيل مي شود.

3-2-2- تشكيل جلسه فوق العاده با پيشنهاد حداقل 3 نفر از اعضاي شاخه دانشجويي و با تأييد مشاور ميسر است. شوراي شاخه بايد در ظرف دو هفته پس از پيشنهاد جلسه فوق العاده را با حضور نماینده ای از مرکز تشكيل دهد.

3-3-1- اعضاي شوراي شاخه هاي دانشجويي و شورای مدیریت مرکز حداقل سالي يك بار براي تبادل نظرتشكيل جلسه مي دهند.

3-3-2- شورای مدیریت سازمان مرکزی تشكيل اين گردهمايي را به شاخه هاي دانشجويي اعلام مي كند.

3-3-3- جلسه شورای مدیریت با شورا می تواند در قالب جلسه فوق العاده و یا مجمع سالانه باشد.

3-4- شوراي شاخه دانشجويي مركب از دبیر شاخه ، دبیر آموزش و پژوهش و دبیر مالی و پشتیبانی است كه در اولين جلسه بعد از مجمع با نظر مشاور و از بين اعضاي شورا با اكثريت آراء براي مدت در نظر گرفته شده از سوی شورا انتخاب مي شوند. شورا مي تواند با نظر مشاور ، سمتهاي اجرايي ديگري را به دانشجويان عضو واگذار كند.

3-5- از اعضای شورا یک نفر به انتخاب دبیر شاخه، به عنوان نایب دبیر انتخاب می گردد.

3-6- مشاور از طرف شورای مدیریت مرکز و با ابلاغ كتبي براي مدت دو سال منصوب مي شود.

بخش چهارم: اعضاء :

4-1- تنها اعضاي دانشجويي مرکز در مؤسسه مي توانند به منزله عضو شورای دانشجویی شاخه انتخاب شوند.

4-2- تمامی اعضای شاخه دانشجويي عضو مرکز تلقی خواهند شد و تفاوتی بین اعضای شاخه یا سایر اعضا در شاخه های دانشجویی دیگر نمی باشد.

بخش پنجم: حق عضويت و كمك هاي مالي:

5-1- حق عضويت اعضاي جذب شده توسط شاخه دانشجويي بايد طبق ضوابط ، به طور مستقیم به مرکز پرداخت شود .

5-2- شورا مي تواند از مؤسسات و يا افراد خير،كمك هاي مالي كسب و براي فعاليت هاي خود ، تحت نظر سازمان مرکزی هزينه نماید. دريافت اين كمك بايد بلافاصله به مرکز گزارش شود.شایان ذکر است به منظور دریافت کمک های مالی حساب حقوقی مرکز معرفی می گردد و پس از دریافت وجه مذکور هزینه های شاخه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : كليه درآمدها و هزينه هاي شاخه دانشجويي بايد ماهانه به تأييد مشاور برسد و پس از هر دوره به سازمان مرکزی اعلام گردد.

تبصره 3: جهت پرداخت وجه ثبت نام و سایر درآمدهای کسب شده شماره حساب 1-445751-810-283 بانک پاسارگاد به نام موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران اعلام می گردد.

5-3- براساس قرارداد جداگانه با دبیر شاخه، حق الزحمه دبیر از محل فعالیت های صورت گرفته در موسسه پرداخت خواهد شد.

بخش ششم: فعاليت ها:

فعاليت هاي شاخه دانشجويي بايد در چارچوب فعاليت هاي مرکز و مطابق با برنامه اي مدون و در قالب فعاليت هاي زير كه به تصويب شوراي شاخه و مشاور رسيده است باشد.

6-1- همکاری های آموزشی

6-2- برگزاری همایش و سمینار

6-3- جذب و بازاریابی و اجرای پروژه های پژوهشی

تبصره7: انجام کلیه فعاليت ها بايد با كسب مجوز از شورای مدیریت مرکز صورت گيرد.

تبصره8: هرگونه فعاليت خارج از چارچوب اساسنامه مرکز به نام شاخه دانشجويي ممنوع است.

بخش هفتم : وظایف و اختیارات دفاتر به صورت کامل :

7-1- شناخت ضرورت هاي مقاوم سازی و مدیریت بحران در هر منطقه و در حوزه فعالیت شاخه

7-2- تشکیل هسته هاي علمی مقاوم سازی در حوزه فعالیت دفاتر

7-3- شناسايی نقاط ضعف و قوت برنامه هاي کلان مقاوم سازی ومدیریت بحران

7-4- همکاری دفاتر علمی با مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی اين مراکز در زمینه مقاوم سازی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک

7-5- همکاری دفاتر با شرکت هاي مشاور و پیمانکار و ارائه مشاوره به کارفرمايان در جهت پیاده سازی بهینه فعالیت های مقاوم سازی

7-6- برخورد شاخه ها با نارسايی هاي موجود در صنعت مقاوم سازی و مدیریت بحران کشور و تشخیص متخطیان در زمینه مقاوم سازی در هر منطقه و ارسال گزارش شاخه ها و دفاتراجرایی از نارسایی های موجود به سازمان مرکزی

7-7- ثبت نام دانشجویان،پژوهشگران و اعضای هیئت علمی جهت عضویت در مرکز

7-8- معرفی پژوهشگران برتر جهت عضویت افتخاری افراد در مرکز

7-9- ارایه توانمندی های شاخه ها به سازمان مرکزی جهت انجام فعالیت های بیشتر و اثرپذیرتر

7-10- برپایی برد دفتر به منظور اطلاع رسانی اخبار مرکز ، تبلیغ همایش های مرکز و انجام فعالیت های علمی همچون پوستر و...در شاخه ها

7-11- شناخت و معرفی هیئت علمی دانشیار، استادیار و استاد جهت دعوت در همایش های مرکز به منظور داوری مقالات و... در نمایندگی های مرکز

7-12- ارتباط مستمر شاخه ها با سازمان مرکزی و ارایه راهکارهای نوین در جهت پرشور نمودن فعالیت های مرکز و همچنین تدوین پیشنهادات و ارائه پیشنهادات به مرکز جهت تصویب

7-13- ثبت نام دانشجویان ،پژوهشگران ، مهندسین و اساتید به منظور شرکت در همایش های مرکز و جذب مقالات مرتبط با محور های همایش در قطب ها، شاخه ها و دفاتر علمی و اجرایی

7-14- در صورت تمایل ،همکاری در برگزاری همایش ها و نشست های مرکز وارتباط مستمر با دبیرخانه های همایش ها و ارایه ایده های نو در برپا نمودن هر چه باشکوه تر و ثمر بخش تر همایش ها

7-15-1- در صورت توانایی، برگزاری برنامه ها و سمینارهای علمی جانبی تحت عنوان دانشگاه و زلزله و یا همایش ها و نشست های مرتبط با صنعت مقاوم سازی و مدیریت بحران

7-15-2- این برنامه در غالب یک جشنواره کشوری در سطح دانشگاه های مختلف و در جهت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و بزرگنمایی فاجعه زلزله به منظور اجرایی و کاربردی نمودن آگاهی های علمی برگزار می گردد که محور های آن شامل ارایه سخنرانی های علمی، کارگاه تخصصی و مراسم بادبود زلزله هایی همچون رودبار ، لرستان و یا بم می باشد.

7-16- همکاری با نهادها و سازمان هاي دولتی مستقر در منطقه تحت پوشش شاخه ها جهت بهتر پیاده سازی پروژه هاي مقاوم سازی و مدیریت بحران

7-17- ارائه گزارش عملکرد شاخه ها در طی بازه های مشخص شده به سازمان مرکزی

7-18- جذب و انجام پروژه هاي مقاوم سازی تحت نظارت مرکز (کار آفرینی) در شاخه ها

7-19- گرامی داشتن روز "5 دی ماه" در سالروز زلزله بم و برپایی برنامه های یادمان زلزله دلخراش بم

7-20- ارسال رونوشت تمامی نامه نگاری ها ، نمونه فعالیت ها از قبیل هدیه سمینارها ، نشریه الکترونیک و... به سازمان مرکزی به منظور آگاهی شورای مدیریت سازمان مرکزی از فعالیت های شاخه و ثبت آن در دبیرخانه برای رفع مشکلات احتمالی و...

7-21- معرفی اعضای فعال از سوی دبیر نمایندگی به سازمان مرکزی به عنوان گذراندن واحد کارآموزی

7-22-1- نمایندگی مجاز به چاپ و نشر فصلنامه مستقل نمی باشد. نمایندگی ها می بایستی به منظور پربار نمودن مطالب فصلنامه رسمی مرکز همکاری نمایند

7-22-2- نمایندگی می تواند تحت نظارت دفتر مرکزی دارای حداکثر 3 عنوان نشریه الکترونیک باشد

7-23- نمایندگی مجاز به تهیه سایت مستقل نمی باشد.کلیه اخبار نمایندگی ها در سایت رسمی مرکز اعلام می گردد

بخش هشتم : بازرسي:

8-1- مرکز سالانه يكي از اعضاي پيوسته خود را به عنوان بازرس براي رسيدگي به امور شاخه دانشجويي اعزام مي كند.

8-2- شوراي شاخه موظف به همكاري كامل با بازرس است . گزارش بازرس به طور مستقيم به شورای مدیریت مرکز ارسال مي‌شود و در ادامه فعالیت های دوره ای شورا اثرپذیر می باشد.

بخش نهم: امور مالي:

9-1-1- منابع مالي شاخه دانشجویی عبارتند از: درصدی از درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي ، دريافت هدايا و كمك ها ، درصدی از درآمدهاي ناشي از برگزاری گردهمایی ها و برنامه ها و ...

9-1-2- كليه عوايد و درآمدهاي شاخه صرف نیل به اهداف موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران خواهد شد .

9-1-3- بخشی از درآمدهای شاخه به عنوان حق الزحمه به اختصاص داده می شود که این میزان بر اساس مصوبه سازمان مرکزی تعیین می گردد.

9-2- شاخه دانشجويي موظف است دفتر حسابداري درآمد و هزينه خود را طبق اصول حسابداري ، نگهداري و حساب بانكي به نام دبیر شاخه افتتاح كند . این حساب صرفا جهت ارتباط با سازمان مرکزی می باشد و هیچگونه واریزی از اعضا و سایر در آمد ها نخواهد داشت.

تبصره9: پیشنهاد می گردد این حساب به صورت کارت بانک پاسارگاد باشد.

9-3- تأييد اسناد هزينه و درآمد به امضاي دبیر شاخه و دبیر مالی و پشتیبانی خواهد رسید.

9-4- تراز مالي شاخه دانشجويي پس از تصويب مشاور در صورت لزوم در مجمع عمومي سالانه به اطلاع كليه اعضاء خواهد رسيد.

تبصره 10: تراز مالی پس از تصویب مشاور می بایستی به سازمان مرکزی اعلام گردد.

9-5- دبیر مالی و پشتیبانی شاخه دانشجويي با همكاري ساير اعضاي شورا موظف است براي واريز به موقع حق عضويت اعضاي مرکز که توسط شاخه دانشجويي معرفی می گردند ، به حساب مرکز كوشش كند.

9-5-1- درآمد حاصل از برگزاری برنامه ها و همایش ها ، دوره های آموزشی، خدمات مشاور و ... مربوط به سازمان مرکزی می باشد و شاخه مستلزم پرداخت کامل سود برنامه به مرکز می باشد که طی تفاهم نامه ای با شاخه دانشجویی درصدی از سود به شاخه بازگردانیده خواهد شد . دبیر مالی و پشتیبانی موظف به رسیدگی به حساب های جاری برنامه و پرداخت آن به مرکز می باشد.

9-5-2- بخشی از درآمد حاصل به منظور قدردانی از ستاد برگزاری گردهمایی(کمیته اجرایی) و اعضای هیئت علمی هزینه می گردد و مابقی به منظور رشد و تقویت شاخه و سازمان مرکزی منظور می گردد.

بخش دهم: تخلفات:

10-1- سلب عضويت هر يك از اعضاي دانشجويي مرکز موجب سلب عضويت وي در شاخه دانشجويي مي‌شود.

10-2- درصورت مشاهده هرگونه تخلف از چارچوب تعيين شده در اين آيين نامه يا اساسنامه مرکز ،شورای مدیریت مرکز مي تواند تصميم مقتضي درباره ادامه كار شاخه و يا شوراي شاخه اتخاذ كند.

10-3- حکم اعضای شورای شاخه در دوره های 6 ماهه صادر می گردد لذا در صورت هرگونه تخلف واحد صادر کننده حکم از صدور حکم برای دوره بعدی خودداری می نماید.

بخش یازدهم: ضوابط و نحوه تاسیس شاخه

11-1- عضویت در مرکز از شرایط نخستین در تاسیس می باشد.

11-2-جهت تاسیس درخواست کتبی مرحله نخست می باشد. رزومه علمی و اجرایی متقاضی می بایستی به پیوست درخواست نامه ارسال گردد.

11-2-1- رزومه علمی و اجرایی متقاضی می بایستی عناوین ذیل را پوشش دهد:

مشخصات فردی، وضعیت تاهل و نظام وظیفه، تحصيلات دانشگاهی(کلیه مقاطع ذکر گردد) ، عنوان موضوع پايان نامه، سوابق شغلي و مسئوليت‌ها ،جوائز، دوره هاي آموزشي گذرانده شده ، سوابق آموزشي ، پروژه هاي تحقيقاتي، تواناييهاي كامپيوتري، تسلط به زبانهاي خارجي، عضويت در انجمن هاي علمي ، معرفین، آدرس و نحوه ارتباط.

11-3- پس از بررسی و تایید مرکز، بازرسی از دانشگاه متقاضی انجام می گیرد.

11-4- مبلغ 60 میلیون ریال سفته به عنوان ضمانت از متقاضی دریافت می گردد.همچنین قرارداد مالی و همکاری با متقاضی منعقد می شود.

* این آئین نامه در 9 بخش ، 73 ماده و زیر ماده و 11 تبصره جهت اجرا از سوی شورای مدیریت ابلاغ گردیده است و هرگونه تغییر در آن با نظر شورای مدیریت بلامانع می باشد.

 

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: صفحه اصلی