اطلاعیه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

عنایت به تماس های مکرر پژوهشگران و اساتید محترم در خصوص فعالیت های موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در تبریز به اطلاع می رساند نماینده ی رسمی این موسسه در استان آذربایجان شرقی طبق حکم شماره 261/110 مورخ 24/3/1393 آقای مهندس داود دلدار می باشد و این موسسه هیچگونه فعالیتی پس از سال 1387 در تبریز نداشته است. لذا هرگونه فعالیت با نام مشابه این موسسه از حوزه مسوولیت و پاسخگویی خارج می باشد.

شایان ذکر است کلیه فعالیت های این موسسه در تبریز از طریق این پایگاه اطلاع رسانی می شود.

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: صفحه اصلی