آشنایی با مرکز ملی مقاوم سازی ایران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مرکز ملي مقاوم سازي ايران به عنوان يک سازمان مردم نهاد غيردولتي به صورت رسمي فعاليت هاي خود را از سال 1385 با برگزاري اولين کنفرانس ملي مقاوم سازي کشور(همايش يادبود زلزله بم- اولين نشست ساليانه مرکز ملي مقاوم سازي ايران) در 4و 5 دي ماه 1388 در دانشگاه صنعتي شريف آغاز نمود و با حمايت هاي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ها رشد و گسترش نمود. این مرکز توسط موسسان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران بنیان گذاشته شد و با توجه به مشکلات ثبت مرکز ملی مقاوم سازی، فعالیت های این مرکز تحت مجوز موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و با مدیریت مدیران موسسه انجام می گرفت. طرح تاسیس مرکز ملی مقاوم سازی ایران همانند طرح تاسیس موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران توسط آقایان مهندس حامد حقی و مهندس ابوالفضل زرنگاریان تهیه وبرای ثبت قانونی ارائه گردیدو پس از پیگیری ها و تلاش مستمر اين مرکز در وزارت کشور به شماره120690/83/8/1 به عنوان يک سازمان مردم نهاد غيردولتي به ثبت رسيده است و داراي پروانه فعاليت ميباشد.

بنیانگذاران مرکز ملی مقاوم سازی ایران عبارتند از: مهندس ابوالفضل زرنگاریان، مهندس حامد حقی، مهندس حسین میسمی، مهندس پدارم موسوی، مهندس محسن خان بیگی و مهندس مصطفی جلال. این تیم در سال 85 اقدامات برگزاری کنفرانس مقاوم سازي کشور را در 4و 5 دي ماه 1388 در دانشگاه صنعتي شريف انجام داده و پس از برگزاری کنفرانس آقایان مهندس پدرام موسوی و مهندس مصطفی جلال از مجموعه جدا گشتند. در مهر ماه 1387 نیز مهندس حسین میسمی از مجموعه جدا گشته و آقایان دکتر طارق مهدی، دکتر علی اصغر مترضوی ، دکتر مصطفی زمانیان و چند نفر از روحانیون به مجموعه اضافه شده و در سال 1388 نیز موفق به ثبت مرکز در وزارت کشور شدند. شایان ذکر است از سال 85 الی 88 مدیریت مرکز با مهندس زرنگاریان بوده که با مدیریت موفق ایشان می توان به کسب افتخار کارآفرینی برتر وزارت کار و امور اجتماعی ، پژوهشگر نمونه وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت در کمیته راهبری جامعه ایمن شهرداری منطقه 4 تهران در سال 87 برای مرکز ملی مقاوم سازی ایران اشاره نمود. در این دوران انتشار 8 شماره فصلنامه وزین عمران و مقاوم سازی، 7 شماره گاهنامه عمران و بهسازی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی از دیگر فعالیت های مرکز ملی مقاوم سازی ایران می باشد که پس از ثبت مرکز ملی مقاوم سازی در وزارت کشور و تغییرات مدیریتی، کلیه فعالیت های مرکز ملی مقاوم سازی مسکوت باقی ماند. با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور به ترویج و آموزش مقاوم سازی، مدیران موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران تصمیم گرفته اند تا همانند فعالیت هایی که در توسعه مرکز داشته اند، برای توسعه موسسه اقدام کرده و برای اهداف تاسیس موسسه اقدامات تازه ای را آغاز نمایند.

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: صفحه اصلی