آموزش های تخصصی کلینیک فنی آبفا

در این مجموعه دوره های آموزشی که توسط کلینیک فنی آبفا ارائه می گردد ، معرفی شده است. شایان ذکر است کلینیک فنی آبفا یه عنوان یکی از زیرمجموعه های موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران علاوه بر فعالیت بر مقاوم سازی و بهسازی خطوط آب و فاضلاب به نرم افزارهای طراحی و تحلیل و آنالیز خطوط و تاسیسات آب و فاضلاب نیز می پردازد.

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 دومین دوره آموزشی دوره های کلینیک تخصصی آب و فاضلاب مدیریت 1256
2 دوره آموزشی نرم افزار WaterGEMS V8i مدیریت 2118
3 دوره آموزشی SewerGEMS مدیریت 1512
4 فراخوان دوره های آموزشی آب و فاضلاب مدیریت 1584
5 دوره آموزشی نرم افزار Sewer Cad کلینیک فنی آبفا 3265
6 دوره آموزشی نرم افزار XP- SWMM کلینیک فنی آبفا 3744

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: صفحه اصلی