کتابخانه

کتابخانه ی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران شامل دو بخش می باشد: کتابخانه ی مجازی و کتابخانه ی اصلی. کتابخانه ی مجازی موسسه از طریق این بخش در اختیار اعضای موسسه مقاوم سازی و مخاطبین محترم پایگاه علمی خبری مقاوم سازی و مدیریت بحران قرار خواهد گرفت. بخشی از منابع فقط مخصوص اعضای محترم موسسه مقاوم سازی می باشد و بخشی به صورت آزاد در اختیار تمامی مخاطبین قرار گرفته است.

منابع علمی موجود در کتابخانه ی مجازی عبارتند از:

کتاب های علمی و مرجع - مطالب علمی و مقاله (مقالات به غیر از مقالات کنفرانس ها) - عکس ها، فیلم های و کلیپ های علمی و آموزشی - پاروپوینت های علمی و آموزشی - بانک مقالات کنفرانس ها

شایان کر است کتابخانه اصلی موسسه نیز واقع در محل موسسه در حال تکمیل می باشد و پس از تکمیل منابع، در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.

 

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: صفحه اصلی