کارگاه های تخصصی و كارگروه هاي کنگره

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

پروفسور هشترودي مي فرمايد :" علم را از روي تجربه بياموزيد زيرا اصالت علم همان تجربه است ، دست عمله اي كه كار مي كند بهتر از مغز متفكري است كه فكر مي كند . ما به جوانان مي گوييم هر كه با دست كار مي كنند عمله است ، بايد فكر كنيد كه اين اشتباه محض است و علم همان تجربه است و با كار كرد درست به ما نتيجه مي دهد ." با عنايت به فرمايشات استاد فرزانه در راستاي هر چه بيشتر كاربردي كردن کنگره تصميم به ايجاد هسته هاي فكري تخصصي با مشاركت صاحب نظران و متخصصين مجرب به عنوان يك مرجع علمي و قابل تكيه در راستاي كمك به مدیریت بحران زلزله احتمالی تهران گرفته شد. از جمله وظايف اين كار گروه ها كه در دو دسته مي باشند عبارت است از :

ü تشكيل جلسات منظم قبل از اجلاس با متخصصين مربوطه

ü برگزاري كارگاه هاي تخصصي

ü ارائه توانمندي هاي علمي و بازديد هاي تخصصي روز اجلاس

ü انتقال تكنولوژي هاي نوين از طريق مشاورين خارجي

ü استفاده از مقالات كارشناسان و مشاوران همكار با كارگروه ها

در این راستا کارگروه های تخصصی ذیل برنامه ریزی و معرفی می گردند:

1- کارگروه تخصصی گسل های تهران و مهندسی زلزله

2- کارگروه تخصصی آمادگی و طرح های جامعه محور و مشارکت های مردمی

3- کارگروه تخصصی پاسخگویی، امداد و نجات

4- کارگروه تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی

کارگاه های تخصصی کنگره:

1- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای خطوط نفت و گاز

2- برنامه ریزی اقتضایی ، تصمیم گیری های بحرانی در زمان های بحرانی

3- زلزله بم، نقاط ضعف و قوت تیم های عملیاتی جستجو و نجات داخلی و بین المللی

4- نقاط ضعف و قوت روند بازسازی بم پس از زلزله

5- شاخص های ارزیابی جوامع آسیب دیده با مطالعه موردی زلزله تهران

6- تکنیک های ارزیابی عملکرد شبکه های شریان های حیاتی با مطالعه موردی زلزله تهران

7- مدیریت بحران و بازرسی جوش در خطوط لوله و تاسیسات

8- مدیریت یکپارچه HSE با رویکرد علمی-عملی به ارزیابی ریسک ها و هزینه فایده مرتبط

9- مدیریت بحران سیل با مطالعه موردی سیل تهران(کارگاه فرعی)

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: پژوهش و فناوری دبیرخانه کنگره مدیریت بحران در کلانشهر ها کارگاه های تخصصی و كارگروه هاي کنگره