انتصاب دبير دبيرخانه علمي مديريت و مهندسي HSE

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 11
ضعیفعالی 

به استناد تشكيل دبيرخانه علمي مديريت و مهندسي HSE بر اساس بيانيه ي اولين همايش بين المللي HSE در پروژه هاي عمراني ، معدن ، نفت ، گاز و نيرو مورخ 26 و 27 شهريور ماه 1393 ، طي حكمي از سوي مديرعامل موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران، دبير دبيرخانه منصوب گرديد.

در اين حكم آقاي مهندس محمد امين طاقه باف، دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت HSE از دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران كه به عنوان يكي از ارائه دهندگان مقاله برتر نيز از ايشان در همايش تقدير شد ، به سمت دبير دبيرخانه علمي مديريت و مهندسي HSE  منصوب گرديد و وظيفه ي تدوين ساختار دبيرخانه و پيگيري امور محوله دبيرخانه از قبيل برگزاري جلسات ماهانه ، برگزاري دومين كنفرانس ، تدوين و تاليف كتاب هاي علمي و استانداردها و ... را عهده دار گرديد.

از خداوند متعال براي نامبرده توفيق خدمت به خلق و كسب رضاي خالق را خواهانيم.

روابط عمومي موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: اخبار اخبار موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای انتصاب دبير دبيرخانه علمي مديريت و مهندسي HSE