دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

دانشيار و رئیس پژوهشکده ی سازه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

عضوهيئت علمي موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

سوابق تحصیلی:

ليسانس عمران، دانشگاه تهران، 1365
فوق ليسانس سازه، دانشگاه تهران، 1369
دکتراي مهندسي زلزله ، دانشگاه مک مستر کانادا، 1377

زمینه های تحقیقی مورد علاقه:

مهندسي زلزله
توسعه آيين نامه‌هاي ساختماني
تحليل و طراحي ساختمانهاي بلند
بسط نرم افزارها براي تحليل طراحي ساختمانها
مدل لرزه اي و تحليل ساختمانها و سازه‌هاي پيچيده
روشهاي مختلف مقاوم سازي لرزه اي ساختمان
اثرات مدل سه بعدي ساختماني در تحليل و طراحي

تدریس در:

اولین دوره ی آموزشی مقاوم سازی ساختمان های موجود بر اساس نشریه 360 ، خوزستان پاییز 88

اولین سمینار تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ،یاسوج، اسفند ماه 87

دومین سمینار تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ،دانشگاه صنعتی شریف، مرداد 88

سومین سمینار تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ،مشهد، آذر ماه 88

بخشی از پایان نامه ها و سمینارها ( استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم):

o دانشجو: رامين روشن

o موضوع: ارزيابي نتايج آناليز غير خطي استاتيکي و ديناميکي در ساختمانهاي فولادي کوتاه مرتبه داراي سيستمهاي مهاربندي متفاوت

o دانشجو: اميد زريبافيان

o موضوع: ارزيابي روشهاي تخمين شاخص رانش بين طبقه اي و کاربرد آنها در تهيه طيف رانش

o دانشجو: سيد محمود سيد علوي

o موضوع: بررسي روش جديد طراحي سازه‌هاي نامتقارن

o دانشجو: سعيد رهجو

o موضوع: رهيافتي جديد در طراحي بر اساس عملکرد

o دانشجو: عليرضا آذربخت

o موضوع: قابليت اعتماد لرزه اي در سازه‌هاي فولادي پالايشگاهي

o دانشجو: رامين روشن

o موضوع: آناليز استاتيکي فزاينده غير خطي push over

o دانشجو: اميد زريبافيان

o موضوع: طراحي لرزه اي بر اساس عملکرد

o دانشجو: سيد محمود سيد علوي

o موضوع: روشي نوين براي در نظر گرفتن اثر پيچش در طراحي سازه‌هاي نامتقارن

o دانشجو: سعيد رهجو

o موضوع: فلسفه طراحي جامع بر پايه طراحي بر اساس عملکرد

o دانشجو: عليرضا آذربخت بنکده

o موضوع: قابليت اعتماد لرزه اي در سازه‌هاي فولادي با قاب ممانگير

o دانشجو: مهرک تفضلي هرندي

o موضوع: اصول و مباني روشهاي طراحي بر اساس تغيير مکان

o دانشجو: عليرضا دهقاني محمد آبادي

o موضوع: آزمايشهاي ميز لرزان

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: درباره ما اعضای هیئت علمی دکتر عبدالرضا سروقد مقدم