اعضای هیئت علمی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 سوال و جواب تخصصی با اساتید مدیریت 1117
2 دکتر ژوبین معتمد مدیریت 2402
3 دکتر عبدالرضا سروقد مقدم مدیریت 5423

Sample Image

 

صفحه ی کنونی: درباره ما اعضای هیئت علمی